LESIÓN CAVUM NASOFARINGE : VISIÓN ENDOSCÓPICA INTRAOPERATORIA

©DR. RAIMON GARCÍA-CHILLERON

Lesión cavum nasofaringe: visión endoscópica intraoperatoria.