LINFOMA NASAL

©DR. JUAN ANDRÉS MARQUEZ MOLLANO

Tumoración nasal unilateral neoplásica.

Se presenta imagen de linfoma de fosa nasal izquierda, con implantación pediculada a cornete medio.